Ice Bear SoftDémon svnserve over xinetd

Dokumentace subversion popisuje způsob, jak lze spouštět svnserve pomocí inetd. Mnoho distribucí Linuxu však používá xinetd. Syntaxi konfiguračního souboru pro použití snvserve si ukážeme zde.

Nejprve si ověřte, že soubor /etc/services obsahuje definici portu 3690:

svn      3690/tcp  # Subversion
svn      3690/udp  # Subversion

Dalším krokem je pohled do konfiguračního souboru /etc/xinetd.conf. Konfiguraci služeb lze načítat ze souborů v jiném adresáři. Soubor obsahuje obvykle na konci řádek:

includedir /etc/xinetd.d

Nyní vložte do výše zmíněného adresáře soubor svn. Jeho obsah vidíte níže.

# default: off
# description: Subversion server for the svn protocol
service svn
{
disabled        = yes
port          = 3690
socket_type       = stream
protocol        = tcp
wait          = no
user          = subversion
server         = /usr/local/bin/svnserve
server_args       = -i -r /home/subversion/repositories
}

V distribucích založených na RHEL informujete systém o existenci nové služby příkazem:

/sbin/chkconfig --add svn

Od této chvíle můžete řídit svnserve jak programem chkconfig, tak grafickým konfigurátorem.