Ice Bear SoftJak se odkazovat na mé stránky

Tento dokument není licence, která by měla něco zakazovat a něco povolovat. Je to pouze doporučení psané proto, aby odkazy na mé stránky přinášely uživatelům co největší užitek.

Téměř všechny stránky jsou vytvořeny v PHP, mají tedy příponu .php. Jsou dvojjazyčné a využívají techniku sjednání obsahu (content negotiation) implementovanou v PHP. Jména hlavních souborů nikdy nemají spojovník. Soubory s jednotlivými jazykovými verzemi mají stejná jména jako hlavní soubor, ale kód jazyka a případně znakové sady je (před příponou) oddělen spojovníkem. Chcete-li se odkazovat na mé stránky, odkazujte se právě na hlavní soubor, místo index.php použijte pouze lomítko. Uživateli, který má svůj prohlížeč správně nastaven (viz Informace o sjednání obsahu), se automaticky zobrazí požadovaná jazyková verze. Pouze v případě, kdy odkazujete na informace obsažené jen v jedné z jazykových verzí, použijte odkaz na konkrétní soubor.

Rozsáhlejší stránky mají kapitoly a jejich názvy jsou označeny návěštími. Stránky se tvoří z XML a mají proto návěští dvou druhů: automaticky generovaná ve formě hexadecimálního čísla, a ručně doplněná odvozená většinou z anglického názvu kapitoly. Návěští generovaná automaticky se mohou kdykoliv změnit (a také se mění), návěští doplněná ručně budou s vysokou pravděpodobností zachována a můžete se na ně odkazovat.