Ice Bear SoftPardubice 27. ledna 2011

V Pardubicích se 27. ledna 2011 konaly čtyři akce související s Mezinárodním rokem chemie. Zde je krátká informace o všech.

1. Vyhlášení výsledků soutěže o české logo roku chemie

IYCSoutěž o české logo roku chemie byla vyhlášena v roce 2010 pro studenty středních škol. Záštitu nad soutěží převzalo ministerstvo životního prostředí, které též věnovalo ceny pro vítěze. Autorem vítězného loga je Jan Cihlář z gymnázia M. Koperníka Bílovec. Ceny předal JUDr. Jiří Hlaváček, ředitel odboru mnohostranných vztahů MŽP. Předávání cen je zachyceno ve fotogalerii. Vybrané fotografie jsou zveřejněny v materiálech MŽP.

2. Plakát Mezinárodního roku chemie

Alexandr Prokop a Václav Slovák pokřtili plakát k Mezinárodnímu roku chemie, jehož autorem je Adolf Lachman. Křest je zaznamenán ve fotogalerii.

3. Vyhlášení výsledků chemické o;lympiády

Tato akce sice není specifikem roku chemie, neboť se koná již řadu let každoročně, ale tato příležitost byla samozřejmě připomenuta. Fotodokumentaci vyhlášení výsledků chemické olympiády jsem dělal jaksi navíc, nechal jsem tedy více prostoru místním fotografům a nemám zaznamenáno vše. Průběh vyhlášení výsledků najdete v této fotogalerii.

4. Výstava

Závěrečným bodem programu byla komentovaná prohlídka výstavy. Jak je vidět v této fotogalerii, vystavené exponáty byly zajímavé i pro malé děti.