Ice Bear SoftInstrukce pro práci s dévanágarským písmem

Program vyžaduje, abyste správně viděli dévanágarské písmo. Proto si nejprve zkontrolujte, zda vidíte správně texty v níže uvedené tabulce.

Text Obrázek
पुस्तक
किताब

Ujistěte se, zda se správně tvoří spřežky a zda jsou samohlásky (zejména krátké i) na správném místě. Není-li vše v pořádku, přečtěte si anglický návod v hindské Wikipedii.

Unicode rozlišuje samostatné a nesamostatné samohlásky. Musíte proto psát: आसान=आ+स+ा+न.

Samohlásky zapisujete v tom pořadí, jak je vyslovujete: किताब=क+ि+त+ा+ब. Totéž platí pro anusvár i anunásik: अंक=अ+ं+क, आँख=आ+ँ+ख.

Spřežky se tvoří pomocí virámu: पुस्तक=प+ु+स+्+त+क, क्षण=क+्+ष+ण. Spřežky se souhláskou r se tvoří obdobně: प्राप्त=प+्+र+ा+प+्+त, धर्म=ध+र+्+म. Všechna písmena se zapisují v pořadí výslovnosti: बर्रों=ब+र+्+र+ो+ं.

Program komunikuje částečně v hindštině. Nejprve si zvolíte rozsah číslovek, které si chcete procvičovat. Program pak střídavě zobrazuje dvě tabulky dotazů. V první tabulce jsou zobrazeny hindské číslovky a očekává se odpověď zapsaná arabskými číslicemi. Druhá tabulka zobrazuje hodnoty zadané arabskými číslicemi a očekává slovní odpovědi v hindštině. Pokud nemůžete psát dévanágarsky přímo, můžete využít grafickou klávesnici. Nejprve zvolíte vstupní pole, do něhož chcete psát, a pak myší kliknete na požadované písmeno. Zvolené písmeno bude vždy zapsáno na konec vstupního pole.

Vždy po odeslání odpovědí uvidíte výsledek s označením správných odpovědí, pokud jste se zmýlil(a). Pod tabulkou je uvedeno skóre v procentech správných odpovědí.

Nyní můžete zahájit kviz. Hodně štěstí.