Ice Bear SoftVědecká činnost

Jsem zaměstnán ve výzkumné skupině Termodynamiky specifických materiálů Ústavu chemických procesů AVČR, v. v. i.. Zabývám se termodynamikou, zejména studiem rovnovah kapalina-pára a kapalina-kapalina. Zpracovávám experimentální data i z jiných oblastí. Využívám přitom matematickou gnostiku.

Jsem donucen k tomu, abych svou vědeckou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž výsledky své práce na CD a DVD.