Ice Bear SoftVědecká činnost

Jsem zaměstnán v Ústavu chemických procesů AVČR, v. v. i.. Zabýval jsem se termodynamikou, ale toto výzkumné téma bylo vedením ústavu zrušeno. Nyní se převážně zabývám zpracováním experimentálních dat, kdy využívám matematickou gnostiku.

Jsem donucen k tomu, abych svou vědeckou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž výsledky své práce na CD a DVD.