Ice Bear SoftČeština, slovenština a hindština pro babel, instalační balíček

Novinky

Balíček je nyní distribuován jako součást TeX Live 2008. Doufám, že další významné distribuce TeXu jej rovněž obsahují, nebo brzy budou obsahovat.

Byly vytvořeny nové moduly pro češtinu, slovenštinu a hindštinu pro babel, které se však dosud nedostaly na TeX Live 2007, a dokonce ani na CTAN. Tato stránka je určena těm, kdo si chtějí zmíněné moduly nainstalovat a nechtějí to dělat ručně. Instalační skript byl testován v TeX Live, jak v Linuxu, tak ve Windows, a v teTeXu v OS/2. Měl by též fungovat v MiKTeXu a několika dalších distribucích TeXu, ale nebylo to ověřeno.

1. Požadavky
2. Instalace
  2.1. Unix, Linux, ...
  2.2. Windows
  2.3. OS/2, eComStation
3. Žádost o pomoc
4. Výběr distribuce
5. Výběr adresářů
6. Engine options
7. Volba jazyků
8. Generování formátů
9. Odinstalování
10. Download

1. Požadavky

Kromě TeXové distribuce kompatibilní s TDS potřebujete perl a pro funkčnost hindštiny nejnovější verzi balíčku devnagCVS serveru Sarovar. Nepotřebujete zdrojový kód babelu ani balíček Petra Tesaříka z www.cstug.cz. Relevantní soubory jsou v tomto balíčku.

 Začátek stránky 

2. Instalace

Rozbalte balíček v libovolném adresáři. Soubory budou vloženy do podadresáře cs-hindi-babel. Pak přejděte (cd) do tohoto adresáře a proveďte příkazy podle toho, jaký máte operační systém:

2.1. Unix, Linux, ...

chmod +x install.pl
./install.pl parameters

2.2. Windows

perl install.pl parameters

Windows umožňují asociovat příponu .pl s programem perl. Pak můžete psát přímo:

install parameters

2.3. OS/2, eComStation

!tetex3
os2install parameters

Skript !tetex3 vytvořil Jaromír Kuben a jeho účelem je nastavení environmentálních proměnných jako např. TEXMFCNF.


Instalační skript má několik skupin parametrů, které jsou popsány v následujícím textu.

 Začátek stránky 

3. Žádost o pomoc

Parametr --help zobrazí stručný návod k použití.

 Začátek stránky 

4. Výběr distribuce

Touto skupinou parametrů si zvolíte, do jaké distribuce moduly instalujete. Máte na výběr následující možnosti:

Tento instalační skript není použitelný v distribuci emTeX.

 Začátek stránky 

5. Výběr adresářů

Těmito parametry se definuje, kde se nacházejí distribuční soubory a kam se mají moduly instalovat. Pokud instalační skript umí adresáře najít, bude parametry ignorovat.

Používejte vždy normální lomítka, i ve Windows.

Tyto parametry se vůbec nezadávají pro TeX Live. Distribuční soubory jsou automaticky hledány ve stromu texmf-dist a moduly instalovány do stromu texmf-var. Instalační skript skutečné umístění těchto stromů najde automaticky.

 Začátek stránky 

6. Engine options

 Začátek stránky 

7. Volba jazyků

Těmito parametry se určuje, které jazykové moduly se maji nainstalovat. Nezapomeňte, že tímto skriptem nelze nainstalovat jen některé jazyky a jiné doinstalovat dodatečně, vše je nutno instalovat najednou. Pokud se rozhodnete později, že chcete nějaké jazyky doinstalovat, musíte nejprve celý balíček odinstalovat a pak jej nainstalovat znovu se všemi požadovanými jazyky.

Pokud instalujete do distribuce --texlive, bude po instalaci (nebo odstranění) souborů obnovena souborová databáze programem mktexlsr. V jiných distribucích se musíte o obnovu souborové databáze postarat sami.

 Začátek stránky 

8. Generování formátů

Tyto parametry mají smysl pouze při použití s --texlive. Určují, které formáty se mají znovu vygenerovat. Pokud instalujete jazykové moduly do čerstvě nainstalované TeX Live, nemusíte formáty generovat. Při instalaci TeX Live se totiž formáty negenerují, ale požadovaný formát bude vygenerován při prvním použití již s novými jazykovými moduly. V jiných distribucích musíte vygenerovat formáty příslušnými nástroji.

Můžete si vybrat z těchto možností (lze vybrat více současně):

 Začátek stránky 

9. Odinstalování

Odinstalování se provádí parametrem --remove popsaným v kapitole Volba jazyků. Skript odstraní definice jazyků z texmf-var/tex/generic/config/language.dat a ponechá ve stejném adresáři kopii původního souboru. Dále vymaže adresáře texmf-var/tex/generic/csh-babeltexmf-var/tex/generic/csh-hyphen. Při použití --texlive se pak obnoví souborová databáze. Ve Windows a v OS/2 (eComStation) se někdy vymazání adresářů nepovede. V tom případě musíte adresáře vymazat ručně a obnovit souborovou databázi. Nezapomeňte znovu vygenerovat formáty.

 Začátek stránky 

10. Download

csh-babel.zip, 780 KiB

Poznámka: Podívejte se na internetový kurs hindštiny A Door into Hindi.

 Začátek stránky