Ice Bear SoftMakra pro LATEX

Na této stránce najdete makrobalíčky pro použití v LATEXu. Některé z nich lze použít i v plain TEXu.

noooxml
1. Nastavení rozměrů stránky a tvorba ořezových značek (zwpagelayout)
2. Balíček encxvlna pro LATEX
3. Čárový kód EAN13 s ISBN (ean13isbn)
4. Čárové kódy 2/5 a Code39
5. Ořezové značky
6. Podpora tvorby PDF z LATEXu
7. PDF s dévanágarskými texty
8. Posun data
9. Reimplementace programu MakeIndex pomocí XSLT 2.0
10. Čeština, slovenština a hindština pro babel
11. Slajdy k přednášce z 27. listopadu 2004
12. Předběžné verze některých balíčků

1. Nastavení rozměrů stránky a tvorba ořezových značek (zwpagelayout)

Uživatelé se zřejmě budou ptát: „Proč další balíček pro nastavení rozměrů stránky a tiskového zrcadla? Neobsahuje snad geometry vše, co potřebujeme?‟ Odpověď na tuto otázku není snadná. Balíček geometry nabízí mnoho funkcí, možná dokonce příliš mnoho funkcí. Některé možnosti však chybí. Balíček pro ořezové značky také existuje, ale správné umístění ořezových značek vyžaduje spolupráci s makry nastavujícími rozměry stránky. Je tedy přirozené, jsou-li obě zmíněné funkce implementovány ve společném balíčku.

Balíček byl vytvořen jako typografický nástroj nabízející nejdůležitější vlastnosti potřebné při každodenní práci. Základní potřebou je nastavení velikosti papíru a rozměrů tiskového zrcadla. Dalši potřebnou funkcí je tisk ořezových značek jak pomocí TeXu+dvips nebo (x)dvipdfm(x), tak pomocí pdfTeXu. V neposlední řadě je možno zrcadlově otočit stránky.

Často je třeba připravit leták a je nutno vytisknout značky pro jeho složení. Balíček umožňuje tisk takových značek pro nejběžnější typy skládání.

Balíček je vhodný též pro přípravu knižních obálek a přebalů. Tiskne značky, které označují umístění hřbetu a případně chlopní. Chcete-li zkontrolovat, zda je text na hřbetu, na přední a zadní straně správně usazen, můžete si vytisknout pomocný rámeček. Často musíme vytvořit návrh obálky v době, kdy ještě neznáme tloušťku hřbetu, lze ji pouze přibližně odhadnout. Balíček umožňuje, abychom celkovou šířku stránky nechali prázdnou, a dopočte ji z rozměrů přední strany, odhadnuté tloušťky hřbetu a šířky chlopní. Jakmile známe skutečnou tloušťku hřbetu, změníme tuto hodnotu v seznamu parametrů a vše se přepočte automaticky.

Barevný tisk často vyžaduje přetisk černé (black overprint). Tato funkce je též implementována. Na rozdíl od balíčku overprint.sty (není součástí TeX Live) je v tomto balíčku implementována podpora nejen pro pdfTeX a dvips, ale i pro rodinu ovladačů (x)dvipdfm(x), tedy je dostupná i pro XeLaTeX. Podpora přetisku černé je standardně vypnuta, protože může vést k nežádoucím výsledkům. Podporu je nutno povolit v parametrech balíčku a zapnout na požadovaných místech.

Podrobnosti se dozvíte z dokumentace dodávané s balíčkem.

Informace v TeX katalogu

 Začátek stránky 

2. Balíček encxvlna pro LATEX

Tento balíček přidává nezlomitelné mezery za neslabičné předložky v češtině a slovenštině pomocí encTEXu. Je odvozen ze souboru vlna.tex vytvořeného Petrem Olšákem. Kromě konverze na LaTeXový balíček byly provedeny tyto změny:

  1. Nová čeština a slovenština pro babel definuje uvozovky zapisované způsobem "`v lese"'. Balíček přidává tuto možnost do seznamu, kde je nutno vkládat nezlomitelné mezery.
  2. LaTeX nesmí vkládat nezlomitelné mezery v pohyblivých argumentech (moving arguments). Do původních maker byla proto přidána další kontrola.
  3. Nezlomitelná mezera se nesmí vložit při čtení konfiguračních souborů balíčku microtype. Během načítání těchto balíčků je encTEX zcela vyřazen.

Balíček je k dispozici na CTAN a bude součástí TeXLive 2008.

Download encxvlna.zip, 247 KiB

Informace v TeX katalogu

 Začátek stránky 

3. Čárový kód EAN13 s ISBN (ean13isbn)

Počínaje 1. lednem 2007 byl změněn formát ISBN tak, že se číselně shoduje s EAN13. Balíček ean13isbn tiskne čárový kód EAN13 s ISBN v tomto novém formátu. Balíček najdete na CTAN i na TeXLive 2008.

Download ean13isbn.zip, 310 KiB

Informace v TeX katalogu

 Začátek stránky 

4. Čárové kódy 2/5 a Code39

Balíček obsahuje makra pro tisk různých čárových kódů rodiny 2/5 a Code39. Makra nepoužívají fonty, ale vytvářejí čárové kódy přímo pomocí vrule. Lze tedy měnit poměr výšky a šířky i poměr širokých a [zkých čar. Balíček je proto vhodný pro tisk čárových kódů ITF i čárových kódů pro identifikaci paměťových médií HP. Balíček najdete na CTAN i na TeXLive 2008

Download makebarcode.zip, 274 KiB

Informace v TeX katalogu

 Začátek stránky 

5. Ořezové značky

Poznámka: Tento balíček již není udržován. Jeho funkcionalita je implementována v balíčku zwpagelayout.

Toto makro je použitelné pro LATEX i plain TEX. Jeho účelem je vytvoření ořezových značek pro osvit černobílých i barevných dokumentů. Obsahuje definici (La)TEXového makra a hlavičkový PostScriptový soubor. Dokumentace včetně licence je v konci souboru manual.pdf. Pro užití a distribuci lze použít různé licence, jedna z nich je zde.

zwcrop.zip (23 March 2002), 859 KB

 Začátek stránky 

6. Podpora tvorby PDF z LATEXu

Tento balík podporuje tvorbu PDF souborů z LATEXu přes PostScript s použitím Adobe Acrobat Distilleru. Umožňuje i vytváření víceřádkových hypertextových odkazů. Bohužel nebyla dosud vytvořena dokumentace, ale balík byl podrobně popsán ve Zpravodaji Československého sdružení uživatelů TEXu č. 1-2/1999, který je již k dispozici v PDF.

pdfhdr.zip, 10 KB

 Začátek stránky 

7. PDF s dévanágarskými texty

Tento balíček modifikuje Velthuis Devanagari for TEX, takže je možno vytvářet prohledávatelné PDF. Balíček s příklady a návodem je dostupný ze stránky Prohledávatelné PDF s dévanágarskými texty.

 Začátek stránky 

8. Posun data

Tento balíček umožňuje posunout datum o zvolený počet dní. Lze jej použít např. na fakturách, příkazech k úhradě apod. Při tisku data se využívá makro \today, balíček je tedy multilinguální. Je zveřejněn na CTAN.

advdate.sty

 Začátek stránky 

9. Reimplementace programu MakeIndex pomocí XSLT 2.0

Tomuto projektu je věnována samostatná stránka Reimplementace programu MakeIndex pomocí XSLT 2.0.

 Začátek stránky 

10. Čeština, slovenština a hindština pro babel

Nový instalační balíček modulů pro češtinu, slovenštinu a hindštinu je popsán na zvláštní stránce.

 Začátek stránky 

11. Slajdy k přednášce z 27. listopadu 2004

Na valném shromáždění CSTUGu jsem přednesl přednášku ,,Příklady užití TEXu a dalšího software v komerční praxi". Zde jsou k dispozici slajdy v PDF a některé demonstrační soubory.

texuse4cstug.zip, 3.5 MB

 Začátek stránky 

Můžete si též stáhnout video mé přednášky ve formátu AVI ze stránky sdružení.

12. Předběžné verze některých balíčků

Zde jsou zveřejněny předběžné verze balíčků, o nichž se zmiňuji ve své přednášce (viz výše).

Redistribuce těchto balíčků je zakázána! Nejde o to, že bych jakýmkoliv způsobem chtěl omezovat vaše práva k užití těchto souborů. Důvodem je, že se jedná o předběžnou verzi, kde může dojít k libovolným změnám bez upozornění. Chci, aby každý uživatel věděl, kde může získat distibuční verzi, až bude uvolněna. Proto musí každý získat balíčky přímo z této stránky.

prerelease.zip, 8 KB

Další balíček pro práci s grafikou najdete na http://hroch486.icpf.cas.cz/epspltools

 Začátek stránky