Ice Bear SoftVýchodoarménské číslovky (Թվականներ)

Tato stránka je vytvořena pro ty, kdo se učí arménsky a chtějí si procvičovat znalost číslovek. Program kontroluje pouze východní arménštinu.

Pokud jsou zobrazena arménská slova, zadávejte své odpovědi číslicemi. Zobrazí-li se číslice, zadávejte odpovědi arménsky slovně.

Tabulku číslovek lze zobrazit kliknutím na trojúhelníček u slova Թվականներ.

Թվականներ
0զրո
1մեկ
2երկու
3երեք
4չորս
5հինգ
6վեց
7յոթ
8ութ
9ինը
10տասը
11տասնմեկ
12տասներկու
13տասներեք
14տասնչորս
15տասնհինգ
16տասնվեց
17տասնյոթ
18տասնութ
19տասնինը
20քսան
21քսանմեկ
22քսաներկու
23քսաներեք
24քսանչորս
25քսանհինգ
26քսանվեց
27քսանյոթ
28քսանութ
29քսանինը
30երեսուն
40քառասուն
50հիսուն
60վաթսուն
70յոթանասուն
80ութսուն
90ինիսուն
100հարյուր
1000հազար
1000000միլիոն
1000000000միլիարդ
1000000000000տրիլիոն

Jste-li připraveni, můžete zahájit kviz. Hodně štěstí.

Užitečné zdroje (anglicky):