Ice Bear SoftZamyšlení k 1. lednu 2019

Nejsem politik, nebudu proto svůj text zvát poselstvím, ale jen zamyšlením, které nabízím všem, kdo budou mít o čtení zájem. Všem, ale s jednou výjimkou. Není určeno presidentu republiky Miloši Zemanovi. Proč? To pochopíte, když si přečtete celý text od začátku až do poslední věty.

Nežijeme ve vzduchoprázdnu, obklopují nás jiní lidé, jsme ovlivňováni situací ve společnosti. To vše nás nutí k tomu, abychom se zamýšleli, a to i nad slovy presidenta. Nemáme prý naslouchat lepšolidem, kteří nám radí, ale těm, kteří něčeho dosáhli. Myslel tím toho, kdo dosáhl prakticky všeho, jenom nenašel Peroutkův článek? Myslel tím člověka, který obdržel vyznamenání od Českého svazu bojovníků za svobodu, přestože před třiceti lety v řadách SNB svobodu potlačoval? Myslel tím člověka, který si dokázal udržet své křeslo a pronajmout si prostory Pražského hradu pro soukromou oslavu, přestože nezískal bezpečnostní prověrku? Máme si brát vzor z miliardáře, který dokázal legálně zkrátit daň pomocí korunových dluhopisů, dokázal získat dotaci určenou malým podnikatelům, dokázal beztrestně ztratit dokumenty o vlastnických poměrech k jistému nejmenovanému hnízdu, přestože za menší prohřešky byli jiní podnikatelé zlikvidování zajišťovacími příkazy? Odpovězte si sami.

Chtěl bych se zamyslet i nad něčím jiným, ale znovu mé prsty na klávesnici ovládají presidentova slova o tom, že demonstrace proti politikům nepatří do demokratické společnosti. Naše republika je však podle ústavy zastupitelskou demokracií. Lidé tedy vládnou prostřednictvím volených zástupců. Zastupitelská demokracie proto nemá být takovou vládou, aby premiérovi bylo líp a president neměl blbou náladu. A nízká volební účast svědčí právě o tom, že blbá nálada ještě vůbec nevymizela, že politici nevládnou ve prospěch svých voličů, kteří proto nevidí důvod, proč by měli ztrácet čas tím, že půjdou volit. Myšlenka, že se politické strany začnou o voliče starat po přeměně volebního práva ve volební povinnost, je hodně naivní. Nebudou. Proč by to také dělaly, když voliči budou muset k volbám přijít? Ale možná pak voliči přijdou na to, že se dá odevzdat i neplatný hlas, tedy pokud volby zůstanou tajné…

Vlastně mě ani moc nepřekvapilo, že si president chce vládnout po svém, ne ve prospěch občanů, přestože se vychloubá tím, že je presidentem všech. Sice se snažil ve svém poselství lísat falešným tvrzením, že si váží i voličů jiných kandidátů, ale tomu nemohu věřit, protože po oznámení výsledků presidentské volby vzkázal voličům svého protikandidáta lakonicky: „Shut up!‟