Ice Bear SoftSoumrak internetu v Čechách

Jménem zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (Čl. VII §2a) Vám byl přístup na tento server zakázán.

Ne, dnes to ještě není pravda. Dnes je to jen velmi reálná hrozba toho, co se může stát dříve, než si myslíme. Příčinou je výše zmíněný zákon, který nařizuje cenzuru internetu. Poskytovatelé připojení jsou povinni blokovat nejen stránky obsahující hazard, ale i všechny reklamy na ně. Že je to neproveditelné, si ukážeme na jednoduchém příkladu.

Představte si zákon, který by zakazoval používání neslušných slov v telefonních hovorech. Všechny hovory by musely být monitorovány a neslušná slova vypípána. Telefonních operátorů máme v republice jenom několik, takže to nějak jít musí. Jenže hlasová analýza je komplikovaná a lexikální také. Pro automat není snadné pochopit, jaký byl zamýšlený význam slova kozy. Bude to muset poslouchat člověk. Je jasné, že se nikdo nikam nedovolá, protože bude neustále zkoušet a čekat, až se uvolní nějaký pípač.

V případě internetu to bude ještě složitější. Směrovače a přepínače dělají většinu práce v hardwaru, proto mohou pracovat rychle. Cenzura však bude vyžadovat softwarovou podporu, tedy snížení přenosové rychlosti nejméně o řád. Stránky s hazardem však nelze identifikovat jednoduchým pravidlem. Ještě horší je to s reklamou. Stránka, která teď reklamu na hazard nemá, ji za několik milisekund mít může a za dalších několik milisekund zase ne. Reklamy se mohou samozřejmě skrývat i v obrázcích. Pokud bych připustil, že bude možno dělat cenzuru strojově, bude nutno provést obrazovou analýzu všech vložených obrázků, což může pro větší obrázky trvat i desítky minut. Následně bude nutno provést analýzu lexikální, Analýza větší stránky s mnoha obrázky tedy může trvat i desítky hodin. Tuto analýzu budou dělat všechny směrovače na cestě. Během analýzy daného požadavku bude směrovač vytížen na 100 procent a veškerý další provoz bude odmítat. Člověk si tedy klikne na odkaz a když bude mít štěstí, stránka se mu zobrazí za několik týdnů.

Informace také mohou být šifrovány a do těch se cenzor nepodívá. Zákaz šifrování by byl koncem internetového bankovnictví, protože by každý mohl z internetového provozu vyčíst přístupové kódy k libovolnému bankovnímu účtu. Nebylo by možno dodržet Zákon na ochranu osobních údajů, protože každý by mohl vyčíst přístupové kódy do libovolné databáze s osobními údaji. Byl by to konec datových schránek, protože by každý mohl libovolně manipulovat s cizími schránkami.

Poskytovatelé internetových služeb tedy budou mít na výběr pouze jednu ze dvou následujících možností:

  1. Opakovaně porušovat hloupě napsaný zákon.
  2. Ve strachu z perzekuce preventivně vypnout celý internet.

Zákon, tak jak je navržen, je hrubým porušením svobody občanů. Je neslučitelný se státním zřízením, které chce o sobě tvrdit, že dodržuje lidská práva.

Bude-li takový zákon přijat, pravděpodobně řada síťových služeb přestane fungovat. Mnoho vědecko-výzkumných projektů, které jsou založeny na síťových technologiích, bude muset být zastaveno. Dotkne se to i projektů sponzorovaných z fondů Evropské unie. Česká republika tak bude mít ostudu jako nikdy předtím. Nechci se domýšlet o politických a ekonomických důsledcích.

Tohle se stane, pokud populistická hloupost zvítězí nad zdravým rozumem.

Onkazy:

Jsem donucen k tomu, abych svou činností sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své povídky, básně, fotografie i software a data na CD a DVD.