Kopírování souboru [trivial]

Kopírování jednoho souboru provedeme úlohou <copy/>.

<target name='copy' description='Kopírování souboru'>
  <copy file='build.xml'
        tofile='destroy.xml'
        verbose='true'/>
</target>

Atribut verbose='true' obvykle nepoužíváme, zde jej použijeme pouze z didaktických důvodů.