Závislosti [trivial]

V obvyklých projektech jednotlivé cíle na sobě závisí. Cíl může být sestaven jen v případě, že již byl sestaven jiný cíl. Tyto cíle udáváme v atributu depends oddělené čárkami.

<target name='delete' description='Mazání souboru'
        depends='copy'>
  <delete file='destroy.xml' verbose='true'/>
</target>

Tento příklad dává ještě menší smysl než klasická věta: Lupus maiordomo epistulam portat (Vlk nese domovníkovi psaní). Smysluplné použití bude uvedeno později.