Archivace (zip) [mcopy]

Úloha zip umožňuje ukládání souborů jakoby do jiných adresářů. Používá se k tomu struktura <zipfileset/>.

<target name='zip' description='Zipování souborů'
    depends='copy'>
 <fail unless='dest'>
Adresář pro zipování musí být definován ve vlastnosti dest
 </fail>
 <zip destfile='${root}/kosek.zip'>
  <zipfileset dir='${root}/${dest}'
        includes='**/*.css'
        prefix='kosek/kaskadove-styly'/>
  <zipfileset dir='.'
        includes='build.xml'
        fullpath='antfile/zw-build.xml'/>
 </zip>
</target>

Existují též úlohy pro další archivační formáty (.tar, .jar) apod.