Dokumentace (javadoc)

Při tvorbě dokumentace můžeme specifikovat lokální package-list, abychom nemuseli být připojeni k Internetu, a přesto se vytvořily správné odkazy k dokumentaci Javy a dalších použitých tříd. Je nutno definovat CLASSPATH!

<target name='docinit'
    description='Copy images from the Java doc directory'>
 <mkdir dir='doc'/>
</target>

<target name='doc' depends='docinit,jar'
    description='Make documentation'>
 <javadoc destdir='doc' Private='true'
      sourcepath='src'
      windowtitle='EDIP'
      doctitle='EDIP'
      overview="src/cz/cas/icpf/hroch486/selfml/overview.html"
      Author="true"
      version="true"
      Use="true"
      nodeprecated="true"
      nodeprecatedlist="true">
  <package name='cz.cas.icpf.hroch486.selfml'/>
  <package name='cz.cas.icpf.hroch486.selfml/spreadsheet'/>
  <package name='cz.cas.icpf.hroch486.selfml/gems'/>
  <classpath>
   <pathelement location='${jarfile}'/>
   <pathelement location='${dom4j}'/>
   <pathelement location='${jaxen}'/>
  </classpath>
  <link offline='true'
     href='http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/'
     packagelistLoc='packagelists/java'/>
  <link offline='true'
     href='http://www.dom4j.org/j2se/1.4/doc/javadoc/'
     packagelistLoc='packagelists/dom4j'/>
  <link offline='true'
     href='http://www.jaxen.org/apidocs/'
     packagelistLoc='packagelists/jaxen'/>
 </javadoc>
</target>