Instalace souborů do notebooku

Nyní je nutno upravit konce řádků některých souborů a přístupová práva. Tuto akci musíme provést až po rozzipování, jinak bychom používali starý build.xml.

<target name='install'
        description='Install the files into the notebook'>
  <echo message='Fixing EOL and permissions'/>
  <fixcrlf srcdir='.' includes='**/.antrc,**/*.dn,**/*.sty'/>
  <chmod dir='.' perm='a+rx' includes='**/.antrc'/>
</target>