Ice Bear SoftUkázky WWW stránek, které jsem vytvořil a udržuji

1. Stránky herečky Evy Horké
2. Mé osobní stránky v Ústavu chemických procesů AVČR
3. WWW stránky charitativní organizace SERVO

1. Stránky herečky Evy Horké

WWW stránky herečky Evy Horké mají velmi střízlivý design. Používají výhradně ,,divadelní barvy", černou a červenou. Formátování je docíleno pomocí kaskádových stylů. Je zajímavé, že velmi dobrou podmnožinu kaskádových stylů implementuje i Lynx, takže i v tomto čistě textovém prohlížeči je formátování zachováno.

2. Mé osobní stránky v Ústavu chemických procesů AVČR

Mé usobní stránky v ÚChP AVČR jsou generovány z XML. Využívají metodu sjednání obsahu pro výběr jazyka. Formátování je řešeno podobně jako na těchto stránkách.

3. WWW stránky charitativní organizace SERVO

WWW stránky charitativní organizace SERVO jsou formátovány pomocí kaskádového stylu. Fotografie jsou zobrazovány v samostatném okně jednoduchým JavaScriptem. Volba jazyka je opět řešena metodou sjednání obsahu. Záhlaví stránky je přidáváno na konec souboru pomocí kódu vkládaného na straně serveru (server side includes). Kaskádový styl jej přesune na začátek stránky.