Ice Bear SoftRozšíření pro Saxon

Tento modul obsahuje malou rozšiřující funkci, která zjišťuje datum a čas modifikace souboru ve formátu ISO 8601. Modul byl testován se Saxonem 8.5. Nefunguje s verzí 6.x a starší, protože jména balíčků jsou jiná.

Poznámka: Michael Kay tyto funkce modifikoval a zařadil je jako rošíření.

Obsah

1. zw:last-modified() as xs:dateTime
2. zw:last-modified(node $node) as xs:dateTime
3. zw:file-timestamp(xs:string filename) as xs:dateTime
4. Instalace a použití
5. Test
6. Kompilace
7. Poznámka pro uživatele OS/2 (eComStation)
8. Download

1. zw:last-modified() as xs:dateTime

Funkce vrací datum a čas modifikace souboru obsahujícího kontextový uzel. Pokud kontextový uzel nepatří do souboru na lokálním disku, funkce vrátí prázdný řetězec.

2. zw:last-modified(node $node) as xs:dateTime

Funkce vrací datum a čas modifikace souboru obsahujícího zadaný uzel. Pokud tento uzel nepatří do souboru na lokálním disku, funkce vrátí prázdný řetězec.

3. zw:file-timestamp(xs:string filename) as xs:dateTime

Funkce vrací datum a čas modifikace souboru, jehož jméno je zadáno jako parametr. Jméno nesmí obsahovat prefix file:. Pokud soubor zadaného jména neexistuje, funkce vrátí prázdný řetězec. Pokud chcete zjistit datum a čas modifikace XML souboru, je vhodnější použít zw:last-modified(document("filename.xml")).

4. Instalace a použití

Po rozzipování distribuce najdete soubor extutils.jar v adresáři lib. Než spustíte Saxon, musíte vložit soubor do CLASSPATH nebo jej uvést na příkazovém řádku v parametru -classpath. Potmo musíte v transformačním stylu deklarovat následující jmenný prostor (můžete zvolit libovolný prefix jmenného souboru, zw: je pouze příklad):

xmlns:zw="java:cz.euweb.icebearsoft.saxon.ExtUtils"

5. Test

Distribuce obsahuje transformační styl test.xsl který demonstruje použití a může sloužit k testování. Modul může být též testován z příkazového řádku. Musíte vložit do CLASSPATH soubory extutils.jarsaxon8.jar a použít příkaz:

java cz.euweb.icebearsoft.saxon.ExtUtils filename ...

Můžete zadat libovolný počet jmen souborů. Modul vypíše všechny systémové vlastnosti a zobrazí časy modifikace všech souborů.

Pokud máte extutils.jarsaxon8.jar ve stejném adresáři, můžete použít jednodušší způsob (samozřejmě musíte uvést plnou cestu k souboru extutils.jar):

java -jar extutils.jar filename ...

Jednodušší metoda funguje počínaje verzí označené v souboru MANIFEST.MF jako:

Implementation-Version: 1.0.0

6. Kompilace

Distribuce obsahuje Ant build file a soubory pro nastavení prostředí pro OS/2 a Linux. Proměnná prostředí SAXON8_JAR musí obsahovat plnou cestu k souboru saxon8.jar. Pokud používáte Linux, musí soubor ~/.antrc obsahovat:

if [ -f .antrc ] ; then
  . .antrc
fi

Modul byl vyvinut v OS/2, soubory proto mají DOSové konce řádků.

7. Poznámka pro uživatele OS/2 (eComStation)

Pokud používáte javu od firmy Innotek, ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Verze 1.4.2_02 má chybu ve zpracování letního času, verze 1.4.2_05 funguje správně.

8. Download

Download extutils.zip 12 KB