Ice Bear SoftUnmount Daemon for Fedora

Fedora automaticky mountuje odstranitelná média, jakými jsou CD/DVD, USB disky. Nepodařilo se mi tento microsoftismus potlačit, vytvořil jsem tedy tento jednoduchý démon.

Démon pravidelně zjišťuje, která zařízení jsou připojena. Nevšímá si těch, jejichž přípojný bod je uveden v /etc/fstab ani těch, jejichž jméno zařízení nezačíná lomítkem. Ostatní zařízení odpojí. V konfiguračním souboru lze nastavit další zařízení, jež nemá démon odpojovat.

Před instalací si ověřte, že máte bootovatelné médium, z něhož můžete nastartovat systém v případě nouze a můžete si připojit disk s právem zápisu (musíte být root). Pokud se systém zablokuje při startu zwumountd, nastartujte systém z bootovatelného média a proveďte příkaz:

find /hd/mount/point/etc/rc.d -name S98zwumountd -delete

Místo /hd/mount/point uveďte skutečný přípojný bod. Může to být /mnt/sysimage.

Program nainstalujete příkazem:

su -c 'make install'

K odinstalování použijte:

su -c 'make uninstall'

K ovládání lze použít standardní programy chkconfigservice.

Zařízení, která nemají být odpojena, lze nastavit v souboru /etc/zwumountd.conf:

  # Configuration file for zwumountd.pl
  # This must be a valid perl code.
  #
  # Time to sleep within a loop (seconds), do not set it too small
  # sleeptime = 10; # this is the default
  #
  # Now we define allowed devices, mount points and types. The daemon
  # will never unmount a file system if the mount point is listed
  # in /etc/fstab or if the device name does not start with a slash.
  # All arrays must be lists of regular expressions. They are empty
  # as default;
  # @allowdev = ('list');
  # @allowmtpoint = ('list');
  # @allowtype = ('list');
  #
  # Do not remove the last line.
  1;
 

Na mém notebooku se USB disky automaticky připojují na /dev/sdb1, /dev/sdc1 apod. Toto chování chci zachovat. Proto jsem do své konfigurace přidal pravidlo:

@allowdev = ('^\/dev\/sd[b-z]');

Po každé změně /etc/fstab nebo /etc/zwumountd.conf je nutno démona restartovat, aby načetl nové informace.

Program má několik známých chyb:

 1. service zwumountd status hlásí, že je program zastaven, i když program běží.
 2. service zwumountd start nezobrazí prompt, je nutno stisknout ENTER. Totéž platí pro service zwumountd restart.

Program smí být užíván a šířen pod licencí GPL.

Download: zwumountd.tar.bz2

Jsem donucen k tomu, abych svou programátorskou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své programy, vstupní data i výsledky výpočtů na CD a DVD.