Ice Bear SoftLicence na užití a distribuci mého software

Není-li v distribuci některého z mých produktů explicitně uvedeno, za jakých podmínek se smí užívat a distribuovat, platí podmínky uvedené níže.

Obecně jsou programy vázány "GNU General Public Licence" jejíž text lze získat na www.gnu.org nebo v kopiích umístěných na tomto serveru:

Tato licence je však neplatná v České republice. Pro české uživatele (a uživatele v zemích s podobným autorským zákonem, jaký má Česká republika) tedy platí licence upravená občanským sdružením Zastudena.cz.

Na těchto stránkách je tato licence dostupná v modifikované formě. Modifikovanou formou je myšlena změna způsobu prezentace, nikoliv změna obsahu, pouze s těmito výhradami:

  1. Copyright je přesunut pod nadpis, protože při výstupu do některých dalších formátů by to činilo velké potíže
  2. Tabulátory jsou nahrazeny mezerami zejména kvůli výstupu do IPF
  3. Některé operační systémy nedovedou korektně zobrazit typograficky správné uvozovky a pomlčky. Tyto znaky jsou nahrazeny méně krásnými alternativami, které se zobrazí na všech platformách.
  4. Text je převeden do XML (bez DTD, schéma vychází z HTML s mírnými doplňky) a následně konvertován do HTML a IPF (Information Presentation Facility pro OS/2).
  5. Kódování windows-1250 je považováno za lokální záležitost výhradně českých Windows, zatímco ISO-8859-2 je světovým standardem. Proto je text v HTML kódován právě podle ISO-8859-2. Nicméně, na této stránce je volně dostupný styl, který byl pro generování použit. Změnu výstupního kódování si každý může provést sám náhradou jednoho symbolu.

Licenci si můžete přečíst online.

Můžete si též stáhnout zazipované soubory obsahující licenci i nástroje použité k jejímu vytvoření. Distribuce obsahuje tyto soubory:

czgpl.xml
text licence v XML
czgpl2html.xsl
styl pro transformaci do HTML, styl používá kódování UTF8
czgpl.html
licence převedená do HTML
czgpl2ipf.xsl
styl pro transformaci do IPF, výstup je kódován v CP852
czgpl.ipf
licence převedená do IPF, přičemž se předpokládá, že vývojáři programů pro OS/2 si převezmou text a vloží jej do manuálu ke svému programu
czgpl.inf
licence ve formátu INF, který lze prohlížet v OS/2
gpl.txt
GNU General Public Licence
lgpl.txt
GNU Library General Public Licence

V blízké budoucnosti budou vytvořeny styly pro transformaci do TeXu (plain, ale použitelný i v LaTeXových dokumentech) a texinfo.

Ke kompilaci IPF do INF byl použit komerční kompilátor, který je součástí IBM Toolkitu a dodává se s řadou produktů IBM. Tento kompilátor nelze redistribuovat.

Užití a distribuce těchto nástrojů se řídí zde uvedenou licencí.

Poděkování: tyto nástroje by nikdy nemohly vzniknout, kdyby mi Jiří Kosek ochotně neposkytoval řadu velmi cenných rad.