Ice Bear Softदूरसंवाद / DURSAMVAD — Program pro komunikaci přes RS232

Název programu je odvozen ze dvou hindských slov: दूर (dūr) znamenající daleko (výslovnost dúr) a संवाद (samvād) s významem diskuse (výslovnost samvád). Ve Velthuisově transliteraci i v transliteraci ITRANS by slovo bylo zapsáno dUrasaMvAda.

Program slouží jako jednoduchý nástroj pro testování sériové komunikace rozhraním RS232. Zobrazuje nejen přijaté bajty, ale může ukázat i stav modemových signálů. Umí též monitorovat vzájemnou komunikaci dvou zařízení. Lze použít i adaptér připojující RS232 do USB.

Program byl vyvinut a testován na Linuxu, ale pravděpodobně bude funkční i na jiném unixovém systému. Nebude pracovat v jiných operačních systémech.

Program vyžaduje perl-TkDevice::SerialPort. Oba moduly lze nainstalovat z CPAN. První volbou by však měly být balíčky dodávané s linuxovou distribucí, CPAN použijte až v případě, že balíček není k dispozici. Zejména perl-Tk dostupný z CPAN často vyžaduje novější perl než je dodáván v serverových linuxových distribucích jako jsou RHEL a CentOS. Perl-Tk nainstalovaný z CPAN nemusí být v takových distribucích plně funkční, zatímco verze nainstalovaná z rpm balíčku funguje bez problémů.

V distribucích RHEL, CentOS, Fedora použijte příkazy:

yum install perl-Tk
yum install perl-Device-SerialPort

V distribucích Debian, Ubuntu, Kubuntu použijte příkazy:

apt-get install perl-tk
apt-get install libdevice-serialport-perl

Některé měřicí přístroje stále komunikují rozhraním RS232. Před několika lety byly rozhraním RS232 vybaveny všechny počítače. Nyní je dávána přednost rozhraní USB.

K měřicím přístrojům není vždy dodáván komunikační software. Je užitečné, pokud můžeme komunikaci s přístrojem otestovat ručně. Programy minicompicocom jsou užitečné, ale nezobrazují modemové signály. Program cutecom, alespoň ve verzi dostupné v mé linuxové distribuci, neumožňuje použití adaptéru z RS232 na USB. Program jsem psal proto, abych vyřešil problémy s výše uvedenými programy a naučil se naprogramovat terminál s grafickým rozhraním.

Program nabízí dva režimy:

Prohlédněte si náhledy.

Program smí být užíván, modifikován a šířen v souladu s GNU General Public License verze 2 nebo novější.

Download: dursamvad-1.0.tar.gz (28 KiB)

Jsem donucen k tomu, abych svou programátorskou prací sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své programy, vstupní data i výsledky výpočtů na CD a DVD.