Foto

Foto: Marcela Fridrichová

Ice Bear Soft
Zdeněk Wagner
zdenyek vaagner

 


Novinky:

Sazba dvojjazyčné sbírky poezie

Testy digitálních fotopřístrojů a příslušenství

Získání a obnova certifikátů od Let's Encrypt

Můj začátek s verzovacím systémem git

Přestože Jean-Marie Cavada navrhuje mimo jiné, aby hypertextové odkazy na cizí web nebyly povoleny, odkazů na můj web se to týkat nebude. Mezi základy vědecké práce, které uznávají a vyžadují všichni významní světoví vydavatelé odborných periodik, patří nejen právo, ale i povinnost přesně citovat všechny použité zdroje. Hypertextový odkaz jde z tohoto hlediska ještě dále. Nejen že je zdroj přímo uveden, ale čtenáři je nabídnuta rychlá cesta k jeho nalezení. Zákaz hypertextových odkazů, případně jejich zpoplatnění proto považuji za hrubé porušení základních etických principů. Odkazy na mé webové stránky byly a vždy budou povoleny zcela bezplatně a bez nutnosti vyžádání mého souhlasu. Jinými slovy, tímto odstavcem takový souhlas uděluji a dobrovolně jej neodvolám. Souhlas je odvolatelný pouze hrubou silou europoslanců, kteří se mnou tyto etické principy nesdílejí.

Níže uvedený návod, jak se odkazovat na mé stránky, je pouze doporučením, jak texty lépe zpřístupnit čtenářům tak, aby byly co nejužitečnější. Můžete samozřejmě vytvářet odkazy jakýmkoliv způsobem, který uznáte za vhodný.

Jsem donucen k tomu, abych svou činností sponzoroval hudebníky a jiné autorské svazy. Ukládám totiž své povídky, básně, fotografie i software a data na CD a DVD.

Ikona byla vytvořena pomocí
Favicon maker- Create a favicon from any image


 

Proverb

Národ, který ztratí svůj morální kodex, ztratí sám sebe.
Arabské přísloví