Validace soubor XML [rng]

Pro validaci pouvm vlastn modifikaci modulu isorelax a validtoru msv od firmy Sun. Modul isorelax vyuv rozhran JARV. Moje prava um najt msv a jeho rozen metody. Validace je pedvedena na vybranch souborech Zpravodaje eskoslovenskho sdruen uivatel TeXu. Nejprve si musme definovat novou lohu, kter spout danou javovskou tdu.

<taskdef name="validate"
     classname="org.iso_relax.ant.JARVTask">
 <classpath>
  <pathelement path="${isorelax}"/>
  <pathelement path="${msv}"/>
 </classpath>
</taskdef>

<target name='validate'
    description='Validate all XML files'>
 <validate schema='cstugbulletin.rng'>
  <fileset dir='.' includes='*.xml'
           excludes='build.xml'/>
 </validate>
</target>