Ukázka validace v projektu PIVO [pivo]

Použijeme stejnou úlohu, ale tentokrát validujeme podle několika různých validačních schémat. Rozšířená metoda volání MSV umožní automatické rozpoznání typu schématu, při použití rozhraní JARV je to nutno definovat.

<property name='ver' value='04'/>
<property name='vysledky' value='vysledek*'/>

<target name='validate' depends='convert'
    description='Validation of the results'>
 <echo level='info'
    message='Validation against voda${ver}.dtd'/>
 <validate schema='voda${ver}.dtd'>
  <fileset dir='.' includes='${vysledky}'/>
 </validate>

 <echo level='info'
    message='Validation against voda${ver}.rng'/>
 <validate schema='voda${ver}.rng'>
  <fileset dir='.' includes='${vysledky}'/>
 </validate>

 <echo level='info'
    message='Validation against voda${ver}x.rng'/>
 <validate schema='voda${ver}x.rng'>
  <fileset dir='.' includes='${vysledky}'/>
 </validate>

 <echo level='info'
    message='Validation against voda${ver}x.xsd'/>
 <validate schema='voda${ver}x.xsd'>
  <fileset dir='.' includes='${vysledky}'/>
 </validate>
</target>