Další nastavení

V projektu mcopy si musíte opravit cestu k lokální kopii www.kosek.cz. V projektu dn musíte opravit cestu k programu gvpm.exe. V souboru build.xml pro generování mých slajdů si musíte opravit cestu k transformačním stylům, ke katalogovým souborům a k javascriptům s modifikovanou verzí slides.js. Logo není v distribuci obsaženo.