DocBook

Transformační styly pro DocBook jsou tvořeny tak, že nemají definován cílový soubor. Z hlediska transformace je cílovým souborem diagnostický textový výstup. Skutečné soubory se vytvářejí pomocí elementu <xsl:document>. Transformace se tedy nejpohodlněji spouští úlohou <java>.

Postup si předvedeme na antfile pro tvorbu mých slajdů na Warpstock 2005 a naučíme se vytvořit makro pro opakovanou úlohu.