Ice Bear SoftBěž si... / Løb hvis

Běž si,
když chceš,
až tam,
odkud vytéká Mléčná dráha.
Hvězdy tvých očí
však ve mně
nevyhasnou.

Løb hvis
du vil
indtil
hvor Mælkvejen flyder ud fra.
Stjerne af dine øjene dog
i mig bliver
ikke udslukt.

Hindi translation of this poem is published on Kavita Kosh.