Ice Bear SoftTesty digitálních fotopřístrojů a příslušenství

1. Úvod
2. Použité zařízení
3. Jak byla fotografie pořízena?
4. Co je EXIF?
5. ExifTool
6. EXIF: dobrý sluha, ale...
7. Co obsahují raw soubory?
8. Technické poznámky
9. Podrobné testy

1. Úvod

Internet je plný pravdivých informací, ale i mýtů. Některé informace byly pravdivé před mnoha lety a technický pokrok je již překonal, ale přesto jsou stále šířeny. Každý majitel nového přístroje si proto klade tyto otázky:

 1. Je nutné nastavit vyvážení bílé?
 2. Mám se obávat vysokého ISO?
 3. Jak dobré jsou mé šedé a přechodové filtry?

Uplyne čas a informace na této stránce také budou staré a neplatné. Proto bude nejprve vysvětlen postup, jak byly testy provedeny, aby je každý mohl aplikovat na své vybavení.

 Začátek stránky 

2. Použité zařízení

Všechny testy byly provedeny s přístrojem Nikon D850, některé výsledky byly porovnány se starším přístrojem Nikon D200. Testované filtry jsou NiSi V6.

 Začátek stránky 

3. Jak byla fotografie pořízena?

Když se fotograf po nějaké době podívá na své dřívější výtvory, klade sám sobě jednu z těchto dvou otázek:

 1. Jak jsem dokázal udělat takovou dobrou fotku?
 2. Co jsem udělal špatně, že ta fotka vypadá tak hnusně?

Zajímá nás nejen použitý objektiv, ale zejména ISO, clona a expoziční čas. Dříve musel fotograf zapisovat údaje do notýsku. V digitální éře tuto službu poskytuje technika sama. Informace obsahuje EXIF, o čemž si povíme v další kapitole.

 Začátek stránky 

4. Co je EXIF?

EXIF je zkratka znamenající Exchangable Image File Format. EXIF představuje přesně ten mechanismus, který umožňuje, aby k obrazovým datům byly připojeny další informace. Těch informací je podstatně více, než bylo uvedeno v minulé kapitole, a ukládají je nejen fotoaparáty, ale i mobilní přístroje.

Formát EXIF není tak standardní, jak by uživatelé chtěli. Po prvním návrhu skončilo udržování specifikace. Výrobci přístrojů zjistili, že informace, které by chtěli vkládat, nemají ve specifikaci své místo. Proto existuje velmi mnoho rozšíření. Informace jsou navíc obvykle vkládány v číselných kódech a převodní tabulky jsou značně rozsáhlé, takže bez dobrého programového nástroje jsou nepoužitelné.

Programy s metadaty ve formátu EXIF se liší v několika aspektech. Z uživatelského hlediska je často nejdůležitější, zda je nutno použít příkazový řádek, nebo zda mají grafické rozhraní. Některé programy slouží jen jako prohlížeče, některé umí informace i zapisovat. A vzhledem k tomu, že výrobci vytvářejí vlastní rozšíření, je neméně důležité, s kterými rozšířeními umí program pracovat.

Současné grafické editory obvykle EXIF metadata zachovávají, a to včetně těch, kterým nerozumí. Nebylo to tak vždy a stále se může stát, že se metadata při některé operaci ztratí. Je tedy vhodné uschovat si původní soubor, protože metadata lze z něj do výsledného souboru nakopírovat.

 Začátek stránky 

5. ExifTool

ExifTool je program napsaný v perlu, který je nutno používat z příkazového řádku. Nevýhodou je tedy jistá nepohodlnost. Výhody však spočívají v tom, že lze provést stejnou akci se všemi soubory jedním příkazem, a také to, že je zřejmě nejkompletnější. Umí tedy srozumitelně zobrazit metadata od všech výrobců.

Předpokládejme, že používáte přístroj, který zaznamenává polohové údaje. Nyní je chcete vypsat pro všechny soubory v daném adresáři a výstup chcete seřadit podle jmen souborů. Informace získáte příkazem:

exiftool -a -gps:all -gpsposition -fileorder filename .

Řekli jsme si, že se EXIF metadata mohou ztratit. Předpokládejme, že původní raw soubory pocházejí z přístroje Nikon a jména tedy mají formát _dsc0123.nef. Jména zpracovaných souborů, kterých je méně než tisíc, mají formát image123.jpg, přičemž číslo odpovídá číslu původního raw souboru. EXIF metadata tedy obnovíme pro všechny JPG soubory v daném adresáři příkazem:

exiftool -TagsFromFile _dsc0%-3f.nef -all:all -ext jpg .

%-3f říká, že se ze jména souboru JPG použijí pouze tři poslední znaky před tečkou, takže text image se vlastně nahradí textem _dsc0.

Program existuje jako balíček pro všechny dobré distribuce Linuxu a je dostupný v MacPorts. Pro všechny ostatní případy použijte informace ze stránky ExifTool by Phil Harvey.

 Začátek stránky 

6. EXIF: dobrý sluha, ale...

EXIF obsahuje řadu informací, které nám slouží při práci s obrázky, ale mohou prozradit i to, co nikomu sdělit nechceme. Pokud jste majitelem firmy, pak zřejmě chcete, aby zákazníci našli do provozovny cestu, znali nabídku služeb a produktů, ale zřejmě jim nedáte přístup do firemního účetnictví. A stejné je to s metadaty obrázků. Než obrázky zveřejníte, měli byste důvěrné informace vymazat. Grafické programy nemusí zobrazit všechna metadata, proto doporučuju výše zmíněný ExifTool.

Všechna metadata z obrázků formátu JPG v aktuálním adresáři odstraníte příkazem

exiftool -all= --icc_profile:all *.jpg

--icc_profile:all ve výše uvedeném příkazu zachová informace o barevném profilu, což je pro správné zobrazení důležité.

Podrobné informace o potenciálním riziku najdete v anglickém článku EXIF metadata privacy: A picture is worth a thousand data points.

 Začátek stránky 

7. Co obsahují raw soubory?

Raw soubory obsahují dva typy informací, obrazová data a metadata ve formátu EXIF. Konkrétní obsah závisí na typu přístroje, jímž byla fotografie pořízena. Kromě textových informací, které jsme zmínili výše, obsahuje i binární data. K nim patří náhledy. Digitální přístroje Nikon vkládají:

 1. Thumbnail TIFF: thumbnail ve formátu TIFF s rozměry 160x120
 2. Preview Image: náhled ve formátu JPG, rozměry 640x424 pro D850, 570x375 pro D200
 3. Other Image náhled ve formátu JPG, rozměry 1620x1080 pro D850, není dostupný pro D200
 4. JpgFromRaw: náhled ve formátu JPG v plném rozlišení

Seznam všech náhledů v souboru _dsc0001.nef zjistíme příkazem:

exiftool -a -preview:all _dsc0001.nef

Rozměry obrázku typu Preview Image zjistíme tak, že jej pomocí parametru -b přečteme z raw souboru a následně dalším voláním ExifTool zobrazíme rozměr:

exiftool -b -PreviewImage _dsc0001.nef | exiftool -ImageSize -

POSIX-kompatibilní systémy umožňují získání typů a rozměrů všech náhledů jedním dlouhým příkazem:

img=_dsc0001.nef
for a in `exiftool -preview:all "$img" | sed 's/ //g' | awk -F: '{print $1}'`
do echo $a
exiftool -b -$a "$img" | exiftool -imagesize -
done

Vše lze zapsat na jeden řádek, pokud jednotlivé části navzájem oddělíte středníkem.

Ukázky v testech jsou převážně náhledové obrázky Preview Image. Při extrakci z metadat EXIF jsme je ukládali do podadresáře subdir, takže příkaz vypadal takto:

exiftool -b -PreviewImage -W subdir/%f.%s -ext nef .

Pokud jsme chtěli jiný typ náhledu, použili jsme parametr -OtherImage, nebo -JpgFromRaw.

 Začátek stránky 

8. Technické poznámky

Testy obsahují ilustrační a srovnávací obrázky. Pokud je obrázků hodně, není jiná možnost než zobrazit všechny. Při porovnání dvojice obrázků je výhodné použití překryvu s metodou before/after (před/po). Web nabízí spoustu řešení. Ta komerční jsem odmítl a možná jsem udělal dobře. Mnoho pluginů funguje s obrázky, které jsou dodány v příkladech, ale jakmile jsem je nahradil svými obrázky s jinými rozměry, došlo k jejich deformaci. Nebylo snadné vypátrat, co vše musím při výměně obrázků změnit. Dostupná řešení navíc mají velmi rozsáhlé a komplikované kaskádové styly, které jsem nedokázal integrovat do svých stránek, skoro vždy to vedlo k naprosté destrukci obsahu. Nakonec jsem zjistil, že velmi jednoduché řešení zcela vyhovuje mým požadavkům a funguje na mých stránkách, aniž bych cokoliv musel měnit. Tím řešením je BeerSlider.

 Začátek stránky 

9. Podrobné testy

Ve všech testech jsou použity obrázky a informace, které z nich byly vyčteny programem ExifTool. Příkaz je vždy v testu uveden. Zde je seznam testů:

 1. Jak důležité je správné vyvážení bílé?
 2. Vliv ISO na digitální šum
 3. Neutrální a přechodové filtry NiSi
 4. Polarizační filtr
 Začátek stránky