Ice Bear SoftLicence

1. Preambule
2. Odkazy na mé stránky
3. Citace mých stránek
4. Ukládání obsahu mých webových stránek
5. Licence fotografií
6. Licence mého software
7. Závěrečná poznámka

1. Preambule

Před několika lety jsem si myslel, že když dám něco na svoji webovou stránku, mohou to ostatní svobodně používat. Současný svět však má zálibu v licencích, kopírovacích monopolech a podobně. To mě donutilo k tomu, že jsem také napsal licenci.

Své stránky píši proto, aby je lidé mohli najít a přečíst si je. Pokud kdokoliv zveřejní odkaz na mé stránky, pak vlastně pomáhá šířit informaci. Zveřejňování odkazů na mé stránky je tedy povoleno i bez toho, že bych měl být o tom informován. Pokud mě přesto budete informovat, budu potěšen, protože se dozvím, že jsou mé stránky pro někoho užitečné.

Mé stránky jsou dvojjazyčné a výběr jazyka je zajišťován pomocí sjednání obsahu. Proto doporučuji, aby na mé stránky bylo odkazováno způsobem, který je popsán na stránce nazvané Jak se odkazovat na mé stránky

Sjednání obsahu znamená, že se server dotáže prohlížeče na jazykové preference, které si uživatel nastavil. Server pak pošle automaticky jazykovou verzi, která vyhovuje nejlépe, nebo standardní stránku, pokud shoda nebyla nalezena. Podrobněji si o sjednání obsahu můžete přečíst zde.

Pokud zveřejníte odkaz v souladu s výše uvedeným doporučením, uživatelům se správně nastaveným prohlížečem bude automaticky zobrazena stránka v jejich oblíbeném jazyce. Není však podmínkou, že musíte odkazy zveřejňovat jen takto a ne jinak, je to pouze doporučení.

Všechny vyhledávače mohou zveřejňovat odkazy na mé stránky způsobem, který uznají za vhodný.

3. Citace mých stránek

Citace mých stránek je povolena za podmínek obvyklých ve vědecké literatuře. Musíte pouze zveřejnit odkaz (URL) původní stránky.

4. Ukládání obsahu mých webových stránek

Smíte si ukládat obsah mých stránek v elektronické podobě na interním i externím disku, který nabízí současná či bude nabízet budoucí technologie, a to jako statickou stránku, tak i v databázích či jiných systémech umožňujících vyhledávání, indexování či jakýkoliv jiný typ automatického zpracování. Můžete si též pořídit kopie v tištěné podobě. Nesmíte však obsah zveřejnit s výjimkou případů, které splňují podmínky uvedené v kapitole Citace mých stránek.

Konkrétně, webové vyhledávače mohou zveřejnit archivní kopie mých stránek, protože URL původní stránky je vždy uvedeno, takže výše zmíněná podmínka je splněna.

5. Licence fotografií

SignMyimage Všechny fotografie dostupné ze stránky Fotografie jsou autorská díla. Smíte si pořídit neomezený počet soukromých kopií v elektronické i tištěné podobě, ale nesmíte je zveřejnit žádným způsobem, ani na své webové stránce, bez mého předchozího souhlasu. Pouze webové prohlížeče mohou ukládat a zveřejňovat archivní kopie mých fotografií. Všimněte si, že všechny mé fotografie jsou digitálně podepsány. Můj identifiátor v elektronickém podpisu je IceBearSft.

6. Licence mého software

Původně jsem si myslel, že zveřejnění software na webové stránce, která neobsahuje žádná omezení, znamená automaticky, že software je svobodný. Právníci však tvrdí, že tomu tak není. Proto se nyní snažím dávat licenci ke všem svým programům. Pokud počítám s distribucí v rámci větších balíků, jakými jsou například TeX Live nebo Saxon XSLT procesor, používám licenci kompatibilní s příslušným balíkem. Není-li u některého z mých programů licence explicitně uvedena, znamená to, že program smí být užíván, modifikován a šířen pod licencí uvedenou na stránce nazvané Licence na užití a distribuci mého software.

7. Závěrečná poznámka

Přestože vám tato licence explicitně povoluje ukládání mých autorských děl v počítači, na CD, DVD, USB disku či jiném paměťovém médiu, a to bezplatně a bez nutnosti získávání dalšího souhlasu, nemusí to být považováno za legální v některých jurisdikcích. Některé třetí strany zahrnující, avšak ne omezené na vlády a vlastníky autorských práv jiných osob (nikoliv mých ani vašich) se snaží vnutit přísná omezení na má a vaše práva. Smlouva ACTA, připravovaná v utajení, bude pravděpodobně zakazovat přenášení legálního obsahu zejména při překročení hranic. Nechci být zodpovědný za zabavení vašeho zařízení, proto si raději ověřte legislativu své země i země, kam chcete cestovat.

Abyste měli jistotu, že držením legálního obsahu neporušujete zákon, požadujte veřejné projednávání dohody ACTA i autorského zákona, nebo, ještě lépe, vyžadujte od politiků takové změny autorského práva, které zajistí ochranu autorů a uživatelů, nikoliv nepřiměřené zisky distribučních společností a kolektivních správců.